Test av 3dmodell

Klikke under for manøvrere deg rundt i bygget. 

 

https://bimx.graphisoft.com/model/d6cac720-cc05-4e52-b281-da88324a315a